Revisjon

31_PrtScr_capture_2-300x174

Regnskap og Revisjon Farsund as utfører lovbestemt revisjon i samsvar med norske standarder. Dette er vårt hovedsatsingsområde og vår viktigste tjeneste i over 20 år. Revisjonsberetningen er en ekstern bekreftelse på regnskapet som benyttes av bl.a. banker, investorer, kunder og leverandører. Enkelte har populært kalt revisjonen for en «helsesjekk» av virksomheten.

Revisjonen er fra 2011 blitt valgfritt for enkelte aksjeselskap. Dersom du er i posisjon til å velge bort revisjon er det viktig å tenke på hva regnskapet brukes til og hvilke konsekvenser et fravalg kan gi.

 

Vi kan tilby:

Revisjon av årsregnskap:

Dette er vår hovedtjenste hvor formålet er å kvalitetsikre virksomhetens lovpålagte årlige regnskapinformasjon.Revisjon av årsregnskap sikrer at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler.Gjennom vår revisjonsberetning gir vi en uavhengig bekreftelse av årsregnskapets pålitelighet overfor eiere,ledelse og eksterne brukere.

Bo-revisjon:

Vi har opparbeidet oss betydelig erfaring med bo-revisjon og revisjon av konkursbo

Revisjon av deler av regnskapet:

Dette er en bekreftelse av en eller flere viktige poster i regnskapet.Dette er egnet for eiere,lånegivere eller andre som har behov for en uavhengig bekreftelse av en eller flere poster i regnskapet men som ikke trenger revisjon av hele regnskapet.

Forenklet revisorkontroll:

Dette er en overordnet gjennomgåelse av et perioderegnskap ekker årsregnskap utført for å gi en kvalitetssikring og revisoruttalelse uten full revisjon men likevel bidrar til tillit hos selskapets forretningforbindelser eller interessenter.

 

Som kunde hos Regnskap og Revisjon Farsund as får du også:

Enkel tilgang til en kvalifisert diskusjonspartner når du skal vurdere rimeligheten i viktige regnskapsestimater og andre regnskapsmessige og skattemessige vurderinger.

Ryddighet i prosessen med utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering.

Revisorsbekreftelser ved behov

* etter krav i aksjeloven

* til Skattefunn

* av momsrefusjoner

.