Regnskap

regnskapslov2-300x120

Regnskap

Regnskap og Revisjon Farsund as tilbyr regnskap for små og mellomstore bedrifter i 24 seven office.

24 seven Office er komplett nettbasert regnskapssystem som inneholder moduler som CRM, fakturering, skanning , prosjektstyring, attestering,  timeregistrering, automatisk distribusjon, OCR og direkte remittering.

Vi er opptatt av nøyaktighet, høy etisk standard og god, direkte relasjon til våre kunder. Vi tilpasser våre regnskapstjenester til kundens behov.

Fakturering

Vi foretar gjerne hele eller deler av faktureringsdelen for våre kunder enten elektronisk eller på giro, og tilpasser gjerne faktura etter kundens eget ønske. Vi kan også ivareta purrerutiner og dersom det skulle bli behov for å sende krav til inkasso har vi vår samarbeidspartner som overtar dette.

Lønn

Vi foretar lønnskjøringer og de nødvendige innrapporteringer til myndighetene gjennom Avendo. Vi har solid kompetanse innen lønnsområdet og er til enhver tid oppdatert på nye lover og regler. Vi er også behjelpelig med etablering av OTP forsikring for de ansatte.

Vi kan også påta oss ansvar for å administrere pensjonsordninger samt innrapportering til Nav i forbindelse med sykelønnsordninger og arbeidstakerregisteret.

Rapportering

Vi ønsker å være en tilgjengelig samarbeidspartner for våre kunder og vi tilrettelegger for raske og effektive tilbakemeldinger av regnskapet.

All rapportering til offentlige instanser foregår via Altinn.no.

Årsoppgjør

Vi utarbeider årsoppgjør og ligningspapirer for alle selskapsformer.

Budsjettering

Vi utarbeider budsjett i samarbeid med kunden. Ved hjelp av vårt regnskapsprogram kan vi rapportere og analysere virkelige tall mot budsjetterte tall.