Hvorfor oss

Tilgjengelighet

Vi skal være en tilgjengelig, lokal og aktiv samarbeidspartner som gir våre kunder god service og raske tilbakemeldinger. Vi tror på små og stabile team som har god innsikt i kundens forretningsdrift og som gir en effektiv og tett oppfølging av selskapets utvikling.

Et nært og tillitsfullt samarbeid er det beste utgangspunkt for å finne de riktige løsningene for kunden. I Regnskap og Revisjon Farsund as er den ansvarlige partner sammen med sitt team aktivt engasjert i det enkelte oppdraget. God kontinuitet sikres ved at vi utfyller hverandre i en effektiv og fleksibel organisasjon og gir kunden stabilitet og god service.

Tilgjengeligheten i Regnskap og Revisjon Farsund as sørger for at vi kan være både en aktiv samarbeidspartner og fortrolig rådgiver, alt etter kundens behov.

Kompetanse

Vår organisasjonsform med høy kompetanse og variert erfaring gir oss muligheten til å yte høy kvalitet mot våre kunder.

Regnskap og Revisjon Farsund as har stabile og høyt utdannede medarbeidere og vi utvikler vår kompetanse kontinuerlig for å ivareta vår faglige tyngde.

Vi benytter moderne og effektive verktøy, samtidig som vi kontinuerlig vurderer og oppdaterer våre rutiner og kompetanse som gir oss mulighet til å ha en konkurransedyktig pris.

Tillit

Regnskap og Revisjon Farsund as er et frittstående lokalt selskap uten tilknytning til nasjonale eller internasjonale selskap.

Regnskap og Revisjon Farsund as skal gi kunden tillit og fortjene tillit fra kunder, samarbeidspartnere og offentlig forvaltning.

Ærlig, direkte og åpen kommunikasjon gir en trygg hverdag med trygge resultater.

Vi tror at tilgjengelige, små og stabile team vil skape tillit og være effektivt for å skape gode resultater for våre kunder.