R R F

Regnskap og Revisjon Farsund as er et statsautorisert revisjonsselskap og autorisert regnskapsførerselskap.

Selskapet ble startet i 1995 av Olav Rune Øistensen og Frank Westmoen.

Selskapet har 5 ansatte og fremstår som en mellomstor aktør i distriktet, med hovedvekt på revisjon.

Fra og med høsten 2013, har selskapet utvidet tjenestetilbudet til også å omfatte regnskapstjeneste.

Selskapet har virksomhet i Farsund, Lyngdal og Stavanger.

Vår visjon:

Trygghet til de lokale selskapene

For å kunne nå vår visjon mener vi at de viktigste verdiene er:

Tilgjengelighet – kompetanse – tillit